מעצר עד תום ההליכים

מעצרים:


מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה:
חייגו עכשיו 072-33-80-172
או מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:

מן התקשורת:
עם הגשת כתב האישום, רשאית התביעה להגיש בקשה לעצור את הנאשם עד תום ההליכים (מרגע הגשת כתב האישום החשוד הופך לנאשם). המשמעות של תום הליכים היא שהנאשם יוותר במעצר כל עוד מתנהל ההליך הפלילי נגדו. מצב זה מכונה על ידי העצורים "העמדה לדין".
 
על מנת שבית משפט יעצור נאשם עד תום ההליכים (העמדה לדין), חייבים להתקיים שני תנאים: הראשון שבהם, קיום ראיות לכאורה לביצוע העבירה ו/או העבירות המיוחסות לנאשם בכתב האישום. השני, קיומה של עילת מעצר (שיבוש הליכי משפט, מסוכנות לביטחונו של אדם או לביטחון המדינה).
 
ראיות לכאורה מהן?
"ראיה היא החומר אשר בית המשפט מקבלו כהוכחה לעניין האשמה של הנאשם" (מתוך בש"פ 8087/95 זאדה נגד מדינת ישראל).
"ראיה לכאורה" היא אפוא ראיה אשר טמון בה פוטנציאל ראייתי, אשר יוצא מהכוח אל הפועל בעתיד, בסיום ההליך השיפוטי" (בש"פ 8087/95 זאדה נגד מדינת ישראל). המשמעות היא שיש בראיה את הפוטנציאל (היכולת) להוכיח את האשמה, הפוטנציאל הזה ימומש במהלך ניהול המשפט הפלילי, במסגרת חקירה ראשית, חקירה נגדית ולאחר שבית המשפט יקבע את אמינותה ומשקלה של כל ראיה.    
חשוב לדעת כי ראיה לכאורה היא ראיה גולמית והיא טרם נבדקה ע"י בית משפט המנהל את התיק. ועל כן, לא ניתן בשלב זה להכריע על פי אותה ראיה את אשמתו או חפותו של הנאשם.
בשלב זה של הדברים, בית המשפט אינו שומע את העדים ואינו רואה את הראיות עצמן, אלא בוחן, תוך שהוא מעיין בתיק החקירה המשטרתי, האם הראיות הללו יספיקו כדי להרשיע את הנאשם ברמת סבירות גבוהה, וזאת מבלי להתייחס כלל לשיקול של מהימנות העדים ומשקל הראיות, אשר ייבחנו בבוא העת ע"י השופט או השופטים שידונו בתיק העיקרי (השופט הדן בבקשה למעצר עד תום ההליכים אינו השופט שדן בתיק העיקרי וזאת בשל העובדה שהוא נחשף כשר בשלב זה לחומרי החקירה בתיק ולעברו של העצור).
 
עילת מעצר - עילת המעצר בתום הליכים שונה במידה מסוימת מעילת המעצר במעצר ימים. עילות המעצר עד תום ההליכים הן:

✓ שיבוש הליכי משפט.
✓ חשש להתחמקות מהליכי שפיטה או ריצוי עונש מאסר.
✓ העלמת רכוש.
✓ מסוכנות לאדם, לציבור או למדינה.
 
עילות "סטאטוטוריות" – עבירות שדינן מוות או מאסר עולם, עבירות ביטחון ספציפיות, עבירות פשע לפי פקודת הסמים (לא כולל שימוש עצמי), עבירות שנעשו באלימות חמורה או אכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר, לרבות עבירות אלימות בבן משפחה. יודגש כי במקרה זה, נטל ההוכחה מועבר לעצור שיוכיח שהוא אינו מסוכן אם הוגש נגדו כתב אישום באחת מן העבירות הללו.
אי עמידה בתנאי ערובה שנקבעו על ידי בית המשפט לאחר הגשת כתב אישום או הפרתם.  
 
חלופת מעצר - גם אם בית המשפט יקבע כי קיימות ראיות לכאורה וקיימת עילת מעצר, הרי שבאשר לכלל עילות המעצר (למעט העילות הסטאטוטוריות) חייב בית המשפט לבחון האם קיימת חלופת מעצר. חלופת מעצר היא אפשרות חלופית למעצר (למשל, מעצר בית חלקי או מלא, עם או בלי איזוק אלקטרוני, עם או בלי משמורנים וכיוצ"ב). עורך דין פלילי מנוסה, ידע לייצר, ככל הניתן, חלופת מעצר ראויה, שתאפשר שחרורו של הנאשם. יחד עם זאת, חשוב להבין כי ישנה חשיבות מכרעת הן לסוג העבירה והן לעברו של הנאשם, כמו גם לטיב המשמורנים / המפקחים, המוצעים מטעם הנאשם שאמורים לפקח עליו, שכן במרבית המקרים, יופנה הנאשם לקבלת תסקיר שירות מבחן לעניין חלופת המעצר, שם יבדקו גם המפקחים המוצעים. יש לתת את הדעת כי תסקיר מעצר של שירות המבחן הוא הליך ארוך למדי שיכול להביא לכך שלוח הזמנים עד למתן החלטה בשאלת מעצר עד תום הליכים או שחרור לחלופה יכול להמשך מספר שבועות.
 
משך מעצר עד תום ההליכים - ניתן להחזיק עצור עד תום ההליכים עד 9 חודשים במצטבר. בחלוף 9 חודשים, אם יורשע הנאשם במסגרת זמן זה, רשאי בית המשפט שדן בתיק, להורות על הארכת מעצרו של הנאשם ב - 90 ימים נוספים. בחלוף 90 ימים מיום מתן גזר הדין, אם לא ניתן גזר דין ישוחרר הנאשם. לעומת זאת, נאשם, שלאחר 9 חודשים, משפטו ממשיך להתנהל, יכול רק בית המשפט העליון להאריך את מעצרו למשך 90 ימים נוספים. בית המשפט העליון יכול לחזור ולצוות על מעצרו של הנאשם מעת לעת. קיימת גם אפשרות כי בית המשפט העליון יורה על שחרורו של הנאשם.  
 
ערר על החלטת בית המשפט להורות על מעצרו של החשוד - במקרה בו סבור עורך דין פלילי מנוסה כי החלטת בית המשפט בדבר הארכת מעצרו של החשוד, איננה סבירה, ימליץ עורך הדין לחשוד לערור על החלטת בית המשפט בפני בית המשפט המחוזי וככל שבית המשפט המחוזי ידחה את הערר, יוכל עורך הדין הפלילי אף להגיש בקשת רשות ערעור בפני בית המשפט העליון. תשומת לבכם, כי כאשר מדובר על מעצר ימים, אין חשיבות לסוג או חמורת העבירה, כל דיוני המעצר, בכל התיקים, הם בפני שופט המעצרים בבית משפט השלום. על כן, בכל מקרה של הארכת מעצר במסגרת מעצר ימים – יוכל החשוד לערור בפני 2 ערכאות (האחת בזכות והשנייה ברשות בית המשפט העליון).  

כאשר חשוד נמצא במעצר, הוא מבודד מן העולם. למי שזו עבורו החוויה הראשונה בחייו – ידע במהרה כי  זו "חוויה" טראומטית מאוד. גם אלו המנוסים במעצרים, מוצאים עצמם פעמים רבות במצבי לחץ עד כי מוכנים הם להודות במעשה אותו לא בצעו והכל רק כדי לצאת לחופשי.

מתן ייעוץ לעצור נועד כדי להביא לידיעתו מהן הזכויות העומדות לו כעצור וכנחקר וכיצד עליו לנהוג בעת החקירה והמעצר.

הסנגור בוחן עם העצור מה מצבו מבחינת החשדות ומייעץ לו איזה קו הגנה לנקוט. ויש לזכור, לאחר שמסר הנחקר גרסה, קשה להתמודד עם התוצאות שלה. צריך לבחון מתי כדאי לשמור על זכות השתיקה ומתי רצוי למסור גרסה.

✓ המפגש עם עורך הדין הכרחי להפגת תחושת הבדידות של העצור. בדידות, באה לעיתים לידי ביטוי בצורך הנפשי של החשוד לחלוק את סודותיו עם החוקר או שכנו לתא. ביקורים תכופים של עו"ד פלילי יקלו מאוד על העצור, להתמודד עם הצורך לשתף אחרים במחשבותיו הכמוסות.
 
      נעצרת? נחקרת? אנו כאן בשבילך!

 

נושאים נוספים

 
טלפון
072-33-80-172
כתובות
סניף ראשי - שדרות פל ים 2 חיפה, בניין אשל, קומה 2  "חלונות הסיטי" , 33095
סניף עפולה - שדרות מנחם בגין 80 (בית כרסנטי), עפולה

 
print2, print, printer
phone6, phone, contact, telephone, support, call
פקס
04-8600802

שי יוספזון ושות'
משרד עורכי דין
מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה:
חייגו עכשיו 072-33-80-172
או מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:

* כל השיחות מוקלטות לצורך שיפור השירות

טלפון
072-33-80-172
כתובות
סניף ראשי - שדרות פל ים 2 חיפה, בניין אשל, קומה 2  "חלונות הסיטי" , 33095
סניף עפולה - שדרות מנחם בגין 80 (בית כרסנטי), עפולה
 
print2, print, printer
פקס
04-8600802
phone6, phone, contact, telephone, support, call
 

 

 

אנחנו כאן בשבילכם -  חייגו עכשיו  072-33-80-172  או מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:
 
 

שי יוספזון ושות' - משרד עורכי דין


* כל השיחות מוקלטות לצורך שיפור השירות

* אין באמור באתר זה משום ייעוץ משפטי